Eco Design certificació ecològica

Eco Design és un logotip i segell que serveix com a certificació ecològica de productes

Creació del logotip i de la imatge corporativa.

Identitat corporativa //