La Magistral turisme rural

La Magistral és una masia restaurada a Sant Pere Pescador que funciona com a turisme rural

Direcció d’art i creació del logotip i de la imatge corporativa de la masia. Disseny i implementació responsive (adaptable a tabletes i aparells mòbils) del web. Disseny de la papereria, targetes, factures i altres elements administratius d’acord amb la imatge corporativa creada. Disseny de vals regal i promocions. Redacció de textos per a mitjans impresos i digitals, i creació d’eslògans promocionals. Arts finals, preparació dels documents per a impressió.

Direcció d’art i identitat corporativa // Comunicació // Disseny i implementació web // Redacció de textos i creació d’eslògans // Arts finals