Identitat visual

Direcció d’art // Establiment de les pautes generals del projecte gràfic i del disseny del logotip i de la imatge corporativa que definiran la marca.

Identitat corporativa // Disseny del logotip. // Disseny de la papereria empresarial; targetes de visita, sobres, cartes, documents, factures, carpetes, etc. Sempre en coherència amb la identitat corporativa definida. // Disseny de catàlegs de producte i de tot tipus de fullets (díptics, tríptics, etc.) corporatius. // Disseny de marxandatge promocional: samarretes, bosses, bolígrafs, memòries USB i material específic de cada sector.

Comunicació // Disseny de material publicitari per a la promoció de la marca en mitjans impresos i digitals; anuncis per a premsa, cartells publicitaris, targetons (díptics, tríptics, etc.), mailings, etc.

Packaging i etiquetatge // Disseny d’embalatge corporatiu i promocional per a punt de venda. // Disseny d’etiquetatge interior i exterior de producte ja sigui de caràcter tècnic, corporatiu o comercial.

Retolació interior i exterior // Disseny de la senyalística i la retolació, interior i exterior, de locals comercials, industries i oficines. // Disseny de lones, retroil·luminats, panells, senyalística per a estands a fires.

Arts finals // Arts finals per a la preparació òptima de tots els documents destinada a una correcta impressió. // Seguiment i gestió dels treballs amb la impremta o empresa encarregada de la producció final.

Fotografia i il·lustració // Fotografia de producte i d’espais i retoc fotogràfic. // Il·lustració i dibuix com a eina de comunicació i d’identitat corporativa.


Identitat verbal

Naming // Creació del nom de la marca. // Conceptualització per definir els valors, el públic objectiu i el mercat on es definirà la nova marca.

Redacció de textos // Redacció de textos i continguts de caràcter tècnic, publicitari o corporatiu per a mitjans impresos o digitals. // Redacció de textos per a xarxes socials i blocs.

Creació d’eslògans i taglines // Definició del to i llenguatge en funció del públic objectiu. // Creació d’eslògans corporatius i per a campanyes publicitàries. // Creació de taglines com a reforç i definició de la marca.

Correcció de textos // Correcció de textos corporatius, publicitaris i tècnics.


Digital

Disseny web // Disseny i implementació web mitjançant la plataforma WordPress. // Desenvolupament de l’arquitectura de la informació tenint en compte els valors estètics, corporatius i d’usabilitat. // Disseny responsive del web, adaptable a tabletes i aparells mòbils. // Integració de xarxes socials i blocs.

SEO // Optimització del web per a un millor posicionament als cercadors d’internet.

Disseny de mailings // Disseny i implementació de mailings corporatius, informatius i publicitaris per a enviament a bases de dades predefinides.

Gestió de xarxes socials i blocs // Elecció i gestió de les xarxes socials. // Definició de les dinàmiques a utilitzar en cada un dels perfils per a millorar la relació amb el públic objectiu.

Disseny de banners estàtics i animats // Disseny de banners i footers estàtics o animats amb programari Flash o format gif.


Darrers treballs del portafoli